Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG MẠNG MÁY TÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Trần Công Cẩn

Tóm tắt


Thực tế cho thấy, sinh viên ngành công nghệ thông tin mới ra trường thường gặp nhiều khó khăn khi tác nghiệp quản trị mạng máy tính của các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, ...). Vì vậy, cần xây dựng các bài thực hành sát thực tế ứng dụng mạng máy tính của các tổ chức, qua đó giúp sinh viên nâng cao kỹ năng quản trị mạng máy tính. Do khó khăn về kinh phí, việc trang bị phòng thực hành có đầy đủ thiết bị là khó khả thi. Trong khi đó, phần mềm mô phỏng mạng máy tính cho phép mô phỏng một hệ thống mạng máy tính tương đương hệ thống mạng máy tính trong thực tế. Trong bài báo này, tác giả thực hiện mô phỏng hệ thống mạng máy tính của Trường Đại học Khánh Hòa. Kết quả mô phỏng không chỉ chứng tỏ khả năng ứng dụng hữu hiệu của kỹ thuật, phần mềm mô phỏng, mà còn có thể dùng làm bài tập thực hành mô phỏng mạng máy tính, giúp sinh viên tiếp cận phương pháp phân tích, thiết kế, thiết lập mạng máy tính của một tổ chức trong thực tế.    

Toàn văn: PDF