T. 1, S. 1 (2019)

Mục lục

Bài viết

MÔ PHỎNG MẠNG MÁY TÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Tóm tắt PDF
Trần Công Cẩn 2
CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC VÀ CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN TRỌNG SỐ TRONG CÁC TẾ BÀO ẢO NHỎ CỦA CÁC MẠNG CỰC KỲ DÀY ĐẶC 5G ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thạc Dũng 10
CHỐNG PHA ĐINH TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN DƯỚI NƯỚC Tóm tắt PDF
Phan Thanh Minh 16
INTERACTION MECHANISM OF ENERGY TRANSFER FROM Ce TO Tb IONS IN SILICA AND LaF3 Tóm tắt PDF
Ngô Văn Tâm 22
ĐỀ TÀI CHÍNH NGHĨA VÀ TÌNH YÊU HÔN NHÂN TRONG TRUYỆN THƠ THÁI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Thị Hiền 28
THÍ ĐIỂM HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NHỮNG NĂM 1977-1978 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt 34
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Lê Văn Phúc 39
TIẾNG NÓI PHẢN CHIẾN TRONG VĂN XUÔI YÊU NƯỚC Ở NHA TRANG – KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 Tóm tắt PDF
Trân Viết Thiện 49
QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM – NHỮNG GIÁ TRỊ CÒN MÃI Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Trinh 56
KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 9 BỊ BÉO PHÌ Ở CÁC TRƯỜNG KHU VỰC PHÍA BẮC THÀNH PHỐ NHA TRANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Danh 60
MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO GIỜ HỌC DỊCH VĂN BẢN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mai Khuê 67
MỘT CÁCH TIẾP CẬN GIẢNG DẠYHỌC PHẦN KHÔNG GIAN TOPO Tóm tắt PDF
Lưu Xuân Thắng 73
“GIỮA MẠC TƯ KHOA NGHE CÂU HÒ VÍ DẶM” – CA KHÚC HAY VIẾT VỀ BÁC HỒ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hảo 83
ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH LỄ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Đoàn Khánh Hưng 87
LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Võ Ngọc Trường Sơn 95