Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 03 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Nguyễn Thị Lê Huyền

Tóm tắt


Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là một trong những vấn đề pháp lý khá mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, với tính chất nhân đạo của mối quan hệ pháp luật này, việc pháp luật Việt Nam ghi nhận và cho phép thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nhận được sự quan tâm và ủng hộ của xã hội. Hệ thống pháp luật điều chỉnh về vấn đề này đã mở ra những cơ hội cho các cặp vợ chồng vô sinh được hiện thực hóa ước mơ làm cha, làm mẹ - một trong những nhu cầu chính đáng của con người. Vấn đề này được pháp luật hôn nhân và gia đình ghi nhận chi tiết nhằm đảm bảo vấn đề mang thai hộ được thực hiện trong thực tiễn. Song, cũng chính vì lí do này, các quy định của pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng đặt ra khá nhiều rào cản về mặt pháp lí khiến cho cánh cửa thực hiện của các cặp vợ chồng vô sinh trở nên rất khó khăn. Do đó, trong phạm vi bài viết này, tác giả mạnh dạn đề cập tới những vướng mắc của pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tiếp cận dưới góc độ đa ngành nhằm hướng tới việc hoàn thiện hơn nữa pháp luật điều chỉnh về vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn này.


Toàn văn: PDF